• Hlavní strana
  • Aktuality
  • Svěřenské fondy, rodinné fundace, obce a svazky obcí nově dosáhnou na osvobození přijatých dividend

Svěřenské fondy, rodinné fundace, obce a svazky obcí nově dosáhnou na osvobození přijatých dividend

Řada měst a obcí drží podíl v obchodní společnosti nebo družstvu, například ve firmách zajišťujících svoz odpadu, vodárenských firmách a v řadě dalších. Při výplatě dividend dosud musely tyto firmy srazit daň a do obecního rozpočtu tak přišly dividendy o 15 % nižší. Obce tak byly v nevýhodném postavení oproti obchodním korporacím, které za splnění podmínek pro mateřskou společnost dosáhly na osvobození příjmu z dividend od zdanění. Nové osvobození dividend vyplácených obcím a svazkům obcí, které splní definici mateřské společnosti (alespoň 10% podíl držený déle než rok), se podle výkladu MF uplatní od prvního dne zdaňovacího období vyplácející společnosti, které následuje po 1.7.2017 – tedy v případě kalendářního roku od 1.1.2018.

Stejná situace nastane u svěřenských fondů a tzv. rodinných fundací (nadací a nadačních fondů zřízených ve prospěch rodiny), čímž se zvýší atraktivita těchto právních forem pro použití při správě majetku.