Pozor na nové podmínky pro získání daňového bonusu na dítě

Nově se do limitu příjmů, od kterého může poplatník uplatnit daňový bonus na vyživované dítě, nebudou započítávat příjmy z nájmu a kapitálového majetku, ale jen aktivní příjmy ze zaměstnání a z podnikání. Toto omezení se podle obecného přechodného ustanovení uplatní od zdaňovacího období 2018.