• Hlavní strana
  • Aktuality
  • Investici do cizího hmotného majetku budou daňově odpisovat i jiní uživatelé než nájemci

Investici do cizího hmotného majetku budou daňově odpisovat i jiní uživatelé než nájemci

Tato nová možnost potěší podnájemce, vypůjčitele a jiné poplatníky, kteří užívají cizí hmotný majetek. Pokud totiž po 1. 7. 2017 dokončí technické zhodnocení užívaného hmotného majetku, které nezvyšuje vstupní cenu již dříve provedeného technického zhodnocení, nově budou moci takovou investici zařadit jako vlastní majetek a uplatňovat z ní daňové odpisy. Je však potřeba dát pozor na obecné přechodné ustanovení, které umožňuje zahájit uplatňování daňových odpisů takového technického zhodnocení až od zdaňovacího období započatého po účinnosti zákona, tedy v případě kalendářního roku až od zdaňovacího období 2018.

Pozor by si měli dát nájemci, kteří získali nájemní vztah cesí od předchozího nájemce a uhradili mu náklady na technické zhodnocení. Podle důvodové zprávy se měla novela zákona vypořádat i s nepříznivým, a z hlediska zažité praxe poměrně překvapivým, rozhodnutím NSS čj. 7 Afs 28-2013 ze dne 25. 9. 2014. Úprava měla za cíl umožnit, aby si i postupník (nový nájemce) v případě cese nájmu mohl uplatnit výdaje hrazené postupiteli (předchozímu nájemci) za jím provedené technické zhodnocení a zahájit odpisování sazbou pro první rok. Osobně však v textu novely tuto možnost nevidím, proto by bylo dobré vyčkat alespoň na interpretaci Finanční správy, tedy nastolení „správní praxe“.