• Hlavní strana
  • Aktuality
  • Stát vrátí část daně z nabytí nemovitosti i v případech, kdy byla placená kupujícím

Stát vrátí část daně z nabytí nemovitosti i v případech, kdy byla placená kupujícím

Pokud jste od roku 2014 kupovali nemovitost od plátce DPH a zaplatili jste finančnímu úřadu 4 % daně z nabytí nemovité věci ze sjednané ceny, která obsahovala DPH, měli byste zpozornět. Nedávno jsme upozorňovali, že v důsledku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu budou finanční úřady vracet část daně odvedené prodávajícím. V pátek 24. 11. 2017 vydalo Generální finanční ředitelství stanovisko, že tuto daň, respektive její část odvedenou z částky DPH, kterou uplatnil prodávající při převodu nemovitosti, vrátí i v případech, kdy daň platil finančnímu úřadu kupující (nabyvatel nemovitosti). Pokud už vám finanční úřad daň z nabytí nemovité věci vyměřil, je třeba včas reagovat a co nejdříve podat dodatečné daňové přiznání. I v tomto případě se totiž uplatní lhůta pro stanovení daně. Obecně je tříletá a běží ode dne, kdy mělo být v důsledku nabytí nemovitosti nejpozději podáno daňové přiznání – tedy od konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden vklad do katastru nemovitostí, respektive došlo k nabytí vlastnického práva u nemovitosti, která se v katastru neeviduje. Lidsky řečeno, v listopadu 2017 lze obecně ještě opravit daň z nabytí nemovitosti, které bylo zapsané do katastru v srpnu 2014 a později.